DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN, ĐƠN VỊ ỦNG HỘ KINH PHÍ XÂY DỰNG KHU TƯỞNG NIỆM (14/12/2011- 10/09/2014)

Từ ngày 14/12/2011 - 10/09/2014 , Ban Quản Lý dự án Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng đã nhận được sự quan tâm ủng hộ kinh phí từ các tổ chức và cá nhân như sau.
STT Đơn vị hỗ trợ Số tiền
1 Tỉnh đoàn Điện Biên 32.631.000
2 Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An 7.000.000
3 Huyện đoàn Kỳ Anh - Hà Tĩnh 25.000.000
4 NH NNo & PTNT Hà Tĩnh 400.000.000
5 NH NNo & PTNT Hà Tĩnh 200.000.000
6 NH NNo & PTNT Hà Tĩnh 120.000.000
7 NH NNo & PTNT Hà Tĩnh 116.000.000
8 NH NNo & PTNT Hà Tĩnh 284.000.000
9 NH NNo & PTNT Hà Tĩnh 1.000.000.000
10 Tập đoàn Công nghiệp Cao su 100.000.000
11 Bộ Công An 1.000.000.000
12 Đại học Vinh 50.000.000
13 Trần Đình Sơn 5.000.000
14 Thành đoàn Hồ Chí Minh ( đợt 1 ) 400.000.000
15 Tỉnh đoàn Bắc Ninh (đợt 1) 100.000.000
16 Tỉnh đoàn Bình Định ( đợt 1 ) 100.000.000
17 Thành đoàn Hồ Chí Minh ( đợt 2 ) 200.000.000
18 Đoàn khối Doanh nghiệp TW 306.688.000
19 Tỉnh đoàn Bình Định ( đợt 2 ) 50.000.000
20 Đoàn Thanh niên Bộ Công An 500.000.000
21 Thành đoàn Hà Nội 500.000.000
22 Thành đoàn Hải Phòng 50.000.000
23 Thành đoàn Hồ Chí Minh ( đợt 3 ) 1.300.000.000
24 Tỉnh đoàn Cà Mau 14.000.000
25 Tỉnh đoàn Vĩnh Long 20.000.000
26 Đoàn Thanh niên khối Bộ Xây dựng 30 ghế đá
27 Đoàn Thanh niên trung tâm huấn luyện đào tạo cán bộ và dạy nghề thanh niên Hải Phòng 3.000.000
28 Đoàn Khối Doanh Nghiệp Tỉnh Hà Tĩnh 100.000.000
29 Các đơn vị cấp II trực thuộc Tỉnh đoàn 21.500.000
30 Các huyện thị , thành đoàn 51.000.000
31 Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên các tỉnh phía Bắc 21.500.000
32 Tỉnh đoàn Bắc Ninh (đợt 2) 60.000.000
33 Đại biểu Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Tỉnh Hà Tĩnh, lần thứ V, nhiệm kỳ 2014-2019 14.000.000
  Danh sách tiếp tục được cập nhật ...  
 

Tác giả bài viết: BQL khu tưởng niệm Lý Tự Trọng